Rodzina i praca – to się opłaca!

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy pracują przeciętnie 40 godzin i 42 minuty tygodniowo. Natomiast statystyczny Europejczyk pracuje 37 godzin i 10 minut. Równowagi między pracą a życiem osobistym nie zachowuje znaczna część osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 13 czerwca 2017 r. zorganizowano śniadanie prasowe na temat godzenia ról życiowych. Zaprezentowano mechanizmy wspierające godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz innowacyjne narzędzie – platformę internetową dedykowaną, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm szkoleniowych.

Test – jaki masz Work Life Balance?

Na spotkaniu w MRPiPS zaprezentowano wyniki projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” oraz najnowszą platformę Ministerstwa. Udostępniona (bezpłatnie) platforma internetowa jest kluczowym narzędziem stanowiącym kompleksowe źródło wiedzy w zakresie mechanizmów ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Jako uczestnicy spotkania mieliśmy możliwość zapoznać się, jak na podstawie określenia prostych kryteriów (wielkość firmy, koszty wdrożenia, beneficjent, charakter pracy) można otrzymać zestaw konkretnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby różnych grup pracowników wraz z uwzględnieniem możliwości organizacji.

Dane statystyczne

Blisko 80% pracowników uważa, że zbyt dużo czasu poświęca na pracę, ponad połowa deklaruje, że dopasowanie czasu pracy do obowiązków rodzinnych przychodzi im z trudnością, zaś 43,7% ma problemy z jego dopasowaniem do opieki nad dziećmi, a 33,2% – do opieki nad starszymi członkami rodziny. Aż dla 56% pracowników sukces zawodowy jest równoznaczny z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Z badań wynika też, że zaburzona równowaga między życiem prywatnym a pracą 12-krotnie zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego i 3-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych

Celem projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” jest pomoc w tworzeniu w polskich przedsiębiorstwach sprzyjających warunków, co istotne dopasowanie konkretnych rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby konkretnych grup pracowników m.in. młodych rodziców, osób niepełnosprawnych, pracowników w różnym wieku. W ramach projektu, na przykładzie 36 przedsiębiorstw, przeanalizowano możliwości, bariery, wyzwania oraz korzyści płynące z wdrażania mechanizmów godzenia ról. W trakcie spotkania podkreślono, że konieczne jest zaangażowanie pracowników w proces wypracowywania i wdrażania mechanizmów. Ich udział jest niezbędny, by jakiekolwiek działania podejmowane przez pracodawców mogły przynieś efekty. Pomysłów na wdrożenie idei work life balance jest wiele, od tych wspierających pojedynczych pracowników, aż po programy dla całych rodzin. Elastyczny czas pracy, telepraca, przyzakładowe przedszkola, żłobki, zorganizowanie warsztatów tematycznych, pokoje wykorzystywane przez karmiące mamy, karnety na zajęcia sportowe i językowe, czy zniżki do teatrów, kin, galerii sztuki.

Minister Elżbieta Rafalska w trakcie pierwszego śniadania prasowego z dnia 30 maja 2017 r. powiedziała:

Różne badania pokazują, że to brak stabilności ekonomicznej rodziny oraz trudności w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, czy też w możliwości powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka są jednym z ważniejszych barier, na które wskazują osoby młode planujące potomstwo. Program 500+ daje rodzinom poczucie większej stabilności materialnej i możliwości zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki. Dlatego ważne jest teraz podjęcie działań zmierzających do zachęcenia pracodawców do wprowadzania rozwiązań umożliwiających pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych z pracą.

Platforma internetowa promuje ideę zachowania równowagi między pracą a życiem rodzinnym, prezentuje, zarówno narzędzia i mechanizmy godzenia ról, doświadczenia badawczo-rozwojowe, jak i przedstawia wdrożone z sukcesem dobre praktyki wśród działających na rynku przedsiębiorstw. Platforma ma dużą wartość merytoryczną. Miejmy nadzieję, że narzędzie zostanie efektywnie wykorzystane w niejednej organizacji!

* Projekt badawczo-rozwojowy zrealizował Instytut Analiz Rynku Pracy wraz z Konfederacją Lewiatan i Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

** Platforma Ministerstwa dostępna pod adresem https://rodzinaipraca.gov.pl/

Źródła danych statystycznych:
Głogosz D. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – oczekiwania pracujących rodziców” /w:/ C. Sadowska-Snarska, „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 104.
Explaining Work – Life Conflict of Men and Women Across Europe – Disentangling the Impact of Social Policy, Heejung Chung UK 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziewięć + jeden =