Szkoła Analityka HR

Jak wiele możliwości stoi przed działem HR? Czy wszystko można zmierzyć i zbadać? Oczywiście! Analityka i zarządzanie efektywnością to dwa obszary, które są sporym… wyzwaniem. Analitycy HR coraz bardziej potrzebni!

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pn. Szkoła ANALITYKA HR.

Szkoła Analityka HR to kompleksowe przygotowanie uczestników do stosowania nowoczesnych, zgodnych z trendami rynkowymi metod analizy w obszarze HR oraz przeprowadzania controllingu personalnego w celu ciągłej poprawy efektywności biznesowej organizacji.

Osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w roli ANALITYKA HR), a przede wszystkim:
• Specjaliści HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze analityki w odpowiedzi na oczekiwania biznesu;
• Analitycy, którzy chcieliby poznać specyfikę funkcjonowania obszaru HR, aby poszerzyć zakres swoich możliwości;
• Osoby na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, dla których istotne jest monitorowanie procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w szybki i wyrażony we wskaźnikach biznesowych sposób;
• Trenerzy, doradcy organizacyjni, konsultanci, pragnący dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają partnerstwo w biznesie i profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.a_sale03

Czego się nauczysz?
• Analizy jakości i skuteczności procesów HR w odniesieniu do strategii organizacji;
• Analizy kosztów i zysków we wszystkich obszarach HR: rekrutacja i selekcja, szkolenia oraz rozwój, zarządzanie talentami;
• Analizy struktury wynagrodzeń i rekomendacji odpowiednich działań w zakresie motywacji finansowej;
• Zdobycie wiedzy z zakresie najnowszych praktyk badania oraz budowania zaangażowania pracowników i zatrzymywania talentów;
• Badania efektywności działań HR w oparciu o benchmarki rynkowe oraz wewnętrzne wskaźniki biznesowe, w tym ROI;
• Optymalizacji procesów/procedur/projektów HR w organizacji;
• Wsparcia działu HR i menedżerów wyszukiwaniu potrzebnych informacji i ich interpretacji;a_sale01

Moduł I.
Analityka w dziele HR – jak zacząć?

Najważniejsze wnioski z badań rynku i ich znaczenie dla pracy analityka HR. Zasady ustawiania punktów odniesienia do analizy i poszukiwanie precyzyjnych benchmarków. Wprowadzenie w zasady dotyczące pomiarów i statystyk na bazie case study.

 • Moda czy konieczność? – oczekiwania biznesu wobec HR, czyli przegląd najważniejszych raportów dotyczących realizacji funkcji HR;
 • Czy benchmark jest jedyną słuszną religią – jak i gdzie szukać informacji do analiz;
 • Podstawy dobrze przeprowadzonych badań i bazowe narzędzia analiz – powtórka ze statystyki na bazie case study.

Moduł II.
Pomiar efektywności pracowników

Szczegółowo przeanalizujemy elementy składające się na efektywność pracownika oraz poznamy najpopularniejsze podejścia do jej pomiaru – testując część z nich na sobie. Zbudujemy kartę wyników dla swojego stanowiska pracy, aby uspójnić rozumienie kluczowych elementów w pomiarach efektywności.

 • Efektywność czy produktywność pracownika? – różnice i związki;
 • Pomiar satysfakcji i zaangażowania – jego wpływ na pozostałe wskaźniki i znaczenie pomiarów w tym obszarze;
  • Satysfakcja = zaangażowanie? – dowiedz się, co tak naprawdę mierzysz,
  • Najbardziej popularne narzędzia pomiaru (od Gallupa po testy szyte na miarę),
  • Przełożenie wyników zaangażowania pracowników na wyniki firmy – przegląd badań,
 • Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), w tym wiodących (leading) i wynikowych (lagging) do oceny efektywności pracownika na przykładzie własnego stanowiska pracy;
 • Zadanie wdrożeniowe.

Moduł III.
Spojrzenie na efektywność organizacji w ujęciu finansowym

Przyjrzymy się najważniejszym wskaźnikom dotyczącym efektywności organizacji na bazie case studies z rynku. Dokonamy interpretacji biznesowej wybranych mierników pochodzących z analiz wewnętrznych danych zebranych w ramach zadania przedszkoleniowego.

 • Różnica między efektywnością organizacji a efektywnością pracownika – czy można i warto je rozdzielać?
 • Fluktuacja/retencja pracowników – który z wielu sposobów pomiaru wybrać i jaki to ma wpływa na biznes;
  • Czy istnieje właściwy poziom fluktuacji?
  • Wskaźniki w obszarze zatrudnienia – świadome konstruowanie i zasady wyboru optymalnych,
  • Case study (Excel): Popyt na zasoby ludzkie a produktywność – algorytm obliczeń,
  • Case study (Excel): Planowanie zatrudnienia na podstawie bilansu czasu pracy – algorytm obliczeń,
  • Case study (Excel): Planowanie zasobów ludzkich określający niezbędną liczbę pracowników na następne x lat – algorytm obliczeń,
 • Absencja chorobowa – kiedy wskaźnik może niepokoić i jak obniżyć jego poziom;
  • Case study (Excel): Szacowanie całkowitego kosztu absencji w przeliczeniu na pracownika – algorytm obliczeń,
  • Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie obniżania poziomu absencji chorobowej – wykorzystujemy inspiracje dla własnych potrzeb i przygotujemy zadanie wdrożeniowe.

Moduł IV.
Struktura wynagrodzeń pracowników i motywacyjny system wynagradzania

 • Etatyzacja w firmie (analiza pracy i planowanie zatrudnienia, etatyzacja i budżety wynagrodzeń);
 • System wynagradzania w firmie (najlepsze praktyki budowania systemów wynagradzania);
 • System zarządzania wynikami pracy i budowa motywacyjnych systemów nagrodowych (ocena wyników, dekompozycja celów strategicznych na cele zespołowi pracowników, zarządzanie przez cele, KPI, systemy premiowania i wynagradzania za wyniki);
 • Systemy bonusowe (motywujące systemy świadczeń pozapłacowych);
 • Benchmarki wynagrodzeń (raporty płacowe i  polityka wynagradzania względem rynku).

Moduł V.
Kompleksowe pomiary procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Samodzielnie zbadamy efektywność wybranych procesów/programów HR, wyodrębnimy efekty mierzalne, określimy szczegółowo ponoszone koszty, zbudujemy własny zestaw wskaźników i obliczymy zwrot z inwestycji.

 • Kryteria doboru programów/procesów do analiz;
 • Analiza efektywności programów rozwojowych, w tym szkoleń, akademii, coachingu, mentoringu etc.
 • Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) w projektach HR:
  • Identyfikowanie wszystkich kosztów w projektach/procesach HR – znaczenie szczegółowości analizy kosztów,
  • HR generuje zysk – przekładanie miękkich rezultatów na twarde wskaźniki, także finansowe.
 • Zadanie wdrożeniowe.

Moduł VI.
Modelowanie Procesów w obszarze Human Resources

Zanalizujemy i wymodelujemy proces w obszarze Human Resources Management w oparciu o standard BPMN 2.0.

 • Wprowadzenie do modelowania procesów HR;
 • Struktura procesów HR wg. Process Classification Framework (APQC);
 • Analiza procesów;
 • Optymalizacja procesów (case study).

Podsumowanie

 • Prezentacja projektów Uczestników z realizacji zadań wdrożeniowych;
 • Podsumowanie całego projektu.

W ramach Akademii Uczestnicy otrzymują dostęp do  interaktywnej  platformy edukacyjnej.

Platforma edukacyjna:

 • zawiera pigułki wiedzy, case study, nagrania wybranych fragmentów szkoleń,
 • jest miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń i najlepszych praktyk,
 • ułatwia komunikację trenera z Uczestnikami,
 • jest miejscem, gdzie Uczestnicy mogę wykonywać zadania przed szkoleniowe, testy wiedzy, zadania wdrożeniowe,
 • umożliwia śledzenie postępów realizacji zadań wdrożeniowych.

 

 

Warunki organizacyjne:

Terminy spotkań:

 • 04-05  kwietnia 2017 r.
 • 09-10 maja 2017 r.
 • 06-07 czerwca 2017 r.

Miejsce szkolenia:

 • Centrum szkoleniowe High5 w Warszawie

Cena szkolenia:

 • 4900
 • 3900 zł (dla uczestników cyklu spotkań Śniadanie z ekspertem HR)

 

Kontakt ws. oferty:

Renata Jerzowska

renata.jerzowska@high5.pl

tel. 602.608.269

Edyta Kwiatkowska

edyta.kwiatkowska@high5.pl

tel.  22 824 50 25