Szkoła Profesjonalnego HR Business Partnera

Potrzebujesz kompletnego pakietu narzędzi oraz usystematyzowania wiedzy z szerokiego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w połączeniu z istotnymi aspektami zarządzania organizacją?

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pn. Szkoła HR Business Partnera.

Poznaj metody i narzędzia, rozwijaj umiejętności w obszarze HR!

Moduł I
HRBP jako partner w biznesie.

HRBP czuwa nad biznesem.

Cele modułu:
Odpowiemy na pytanie, jak HRBP może tworzyć wartość dla biznesu. Przeprowadzimy symulacje wybranych procesów HR, dzięki którym nauczymy się jak na różnych poziomach wspierać organizację w generowaniu zysku. Pokażemy także, jak HRBP może budować swoją wiarygodność.
Program modułu:

 • Analiza KCS – przekuwanie misji, wizji, strategii firmy na realne działania HR.
 • HR buduje łańcuch wartości – czyli generujemy zyski.
 • Sprzedaż w HR? – język korzyści w sprzedaży projektów HR do organizacji.
 • Menedżer zaangażowany – jak zbudować partnerstwo biznesowe?
 • Budowanie marki osobistej HRBP – ważne wytyczne i wskazówki dla profesjonalistów.
 • Czy można jeszcze lepiej? – autodiagnoza potencjału osobistego w zakresie pełnienia funkcji HRBP i wytyczenie osobistych celów szkoleniowych.
 • 100 pytań do ….HRBP. Spotkanie z HRBP.

 

Moduł II

Wojna o talenty – prawda czy mit?

Budujemy i wdrażamy projekty zarządzania talentami.

Cele modułu:
Dowiemy się jak budować i wdrażać skuteczne projekty w zakresie zarządzania talentami i rozwoju pracowników. Przyjrzymy się najlepszym wzorcom rynkowym oraz poznamy różne podejścia do zarządzania talentami. Przygotujemy zestaw narzędzi w zakresie rozwoju różnych grup pracowników.
Program modułu:

 • Modele zarządzania talentami – doskonałe wytyczne dla zróżnicowanych organizacji.
 • Najlepsze praktyki międzynarodowe i lokalne w obszarze zarządzania talentami.
 • Jak działać precyzyjnie i skutecznie – główne obszary rozwoju kadry o wysokim potencjale.
 • Narzędzia rozwojowe – co, komu i w jakiej formie?
 • Mentoring i intermentoring – odpowiedź na zmiany pokoleń.
 • Coaching – wyjątkowy sposób dla wybranych. Deficyt 2016 – budowanie silnego przywództwa jako numer 1 zapotrzebowania biznesu. Biznes jest „twardy”
Moduł III

Jak wspierać menedżerów w rozwoju?

Cele modułu:
Zastanowimy się jak wspierać menadżerów w budowaniu silnego przywództwa, jak coachować menadżerów, jak rozmawiać z pokoleniem Y.
Program modułu:

 • Menedżer = przywódca? – zasady budowania silnej kadry zarządzającej.
 • Czy każdy potrafi rozwinąć skrzydła? – na jakich zasadach i kogo rekomendować do programów menedżerskich.
 • Wpieranie menedżerów w rozwoju – najważniejsze teorie przywództwa i ich praktyczny wymiar oraz idealne narzędzia dedykowane menedżerom.
 • Wielka niewiadoma? – kształtowanie kompetencji przywódczych wśród przedstawicieli pokolenia Y.
 • Trudne rozmowy z podwładnymi (dyscyplinująca, zwalniająca, oceniająca) – jak coachować menedżerów, aby lepiej komunikowali się z pracownikami?
Moduł IV 
Aspekty prawne w pracy HRBP

Najnowsze zmiany w prawie 2017

Cele modułu:
Celem modułu jest poznanie tych aspektów działań firmy i pracownika, które podlegają regulacjom prawnym oraz poznanie najnowszych zmian.
Program modułu:

 • Obszary działań firmy i pracownika uregulowane prawnie.
 • Uprawnienia i obowiązki pracownika, zmiany 2016-2017.
 • Typy umów o pracę, czas pracy, urlopy, zwolnienia, wynagrodzenia, dyscyplinowanie, delegowanie-tylko praktyczne aspekty i najnowsze zmiany.
 • Mobbing, dyskryminacja – definicje zjawisk, prawne aspekty, realizowanie obowiązków nałożone na pracodawcę , wdrażanie procedury antymobbingowej. Roszczenia pracownicze. Narzędzia mediacji. Współpraca z menedżerami, działem personalnym i prawnymBiznes jest „twardy”
Moduł V

Jak monitorować rezultaty biznesowe?

Cele modułu:
Poznamy kluczowe wskaźniki i mierniki w obszarze HR. Nauczymy się interpretować liczby, wyciągać wnioski i opracowywać rekomendacje dla biznesu.
Program modułu:

 • Wskaźniki wiodące i wynikowe – najszybsza metoda monitorowania rezultatów biznesowych.
 • Wskaźnik o wielu obliczach – rotacja/retencja pracowników.
 • Absencja chorobowa – czy aby na pewno chorobowa? – przyczyny i najlepsze metody przeciwdziałania.
 • Bez paniki! – krok po kroku, jak reagować na niepokojące zmiany we wskaźnikach.Inwestycja w ludzi HRBP
Moduł VI

Jak to jest z efektywnością procesów w HR?

Cele modułu:

Samodzielnie zbadamy efektywność wybranych procesów/programów HR. Wyodrębnimy mierzalne efekty, określimy szczegółowo ponoszone koszty, zbudujemy własny zestaw wskaźników i obliczymy zwrot z inwestycji.

Program modułu:

 • Efektywność biznesowa, czyli przekładamy miękkie rezultaty na twarde wyniki.
  Kryteria doboru programów/procesów do analiz.
  Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie w zgodzie z biznesem.
  Identyfikowanie i określanie poziomu zysku w ramach projektów „miękkich”.
  Wyliczanie ROI w różnego rodzaju projektach HR (szkolenia, zarządzanie talentami, rekrutacja etc.) – niezapomniane case study.
 • Projekt dla HRBP- case study.

 

Szkoła HRBP dostarcza i unifikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie najbardziej aktualnych i oczekiwanych ze strony biznesu standardów funkcjonowania HRBP. Dostarcza kompletny pakiet narzędzi niezbędnych w codziennej pracy HRBP oraz systematyzuje wiedzę z szerokiego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w połączeniu z istotnymi aspektami zarządzania organizacją, w celu najefektywniejszego realizowania jej strategii.

Adresowana jest do osób ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług HR na rzecz biznesu), a przede wszystkim do:

 • specjalistów oraz menedżerów HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze partnerstwa biznesowego;
 • osób na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, którzy osobiście nadzorują i uczestniczą w procesach HR;
 • trenerów, doradców organizacyjnych, konsultantów, pragnących dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzydzieści jeden − = 24