Candidate Experience – rekrutuj z ludzką twarzą

man-1597966_1280Candidate Experience (CX) to suma wrażeń osób, które aplikują na stanowisko w danej firmie, począwszy od  przebiegu całego procesu, po zakończenie rekrutacji i selekcji, zaangażowanie stron, jak i stanowiska, którego ten proces dotyczy, oraz firmy jako pracodawcy. Słów kilka o doświadczeniu, które nabywa kandydat przy pierwszym… zetknięciu się z pracodawcą. Jak dbać o relacje z potencjalnymi pracownikami?

Jak podkreśla Gerry Crispin Candidate Experience jest tym, co kandydaci widzą i przeżywają w procesie rekrutacji, a nie tym, co się wydaje pracodawcy, że zaoferował kandydatom.

Jaka jest rzeczywistość?
Ponad połowa z pracodawców o powodach odrzucenia informuje wyłącznie kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych, a ponad jedna trzecia nie robi tego w ogóle. Dobrymi praktykami w tym zakresie może pochwalić się jedynie 16% pracodawców.

Jakie są skutki?
Według StartWire 77% ankietowanych, którzy nie otrzymali odpowiedzi na swoją aplikację zmienia opinię o firmie na negatywną, a 58% raczej nie kupi produktu czy usługi firmy, która nie zareagowała na ich aplikację.

Badaj najważniejsze!
Badanie Qualigence International wskazuje, że najważniejszą przyczyną negatywnego Candidate Experience jest brak e-maila potwierdzającego przyjęcie aplikacji (86%) i brak informacji, że stanowisko zostało obsadzone (83%). Jednak faktyczne odczucia kandydatów możemy poznać jedynie poprzez badania dotyczące konkretnego procesu rekrutacyjnego.

Pomóc w tym może badanie NPS (Net Promoter Score)
Pierwsze pytanie w badaniu NPS brzmi: Jak bardzo był(a)byś skłonny(a) polecić aplikowanie do firmy XYZ innym kandydatom? Proszę zaznaczyć odpowiedź na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie polecam”, a 10 „zdecydowanie polecam”. Kolejne pytania zależą od tego, jaki stopień na skali zaznaczył respondent. Osoby, które zaznaczyły odpowiedź 9 lub 10 to tzw. Promotorzy – kandydaci, którzy bardzo wysoko oceniają proces rekrutacyjny.

To grono osób otrzyma następujące pytanie: Co najbardziej podobało Ci się podczas aplikowania do firmy XYZ? Powiedz nam o wszystkich elementach, które wpłynęły na Twoją wysoką ocenę. Osoby, które zaznaczyły odpowiedź 7 lub 8 to tzw. Pasywni, czyli ocena jest dobra, ale czegoś im brakowało. Pytanie dla tej grupy brzmi: Co powinniśmy Twoim zdaniem poprawić w naszych procesach rekrutacyjnych w pierwszej kolejności, abyś jeszcze bardziej chciał(a) nas polecać? Osoby, które zaznaczyły odpowiedzi od 0 do 6 to tzw. Krytycy. Zdarza się też, że 6 przyznają osoby obojętnie nastawione do danego tematu. Według metodologii NPS są to osoby niezadowolone, do których zostanie skierowane następujące pytanie: Wskaż wszystkie elementy naszego procesu rekrutacyjnego, które Twoim zdaniem wymagają zmiany.

Wartości NPS wahają się pomiędzy -100 i +100, przy czym -100 odpowiada sytuacji, gdy każdy z badanych kandydatów jest krytykiem, a +100 odpowiada sytuacji, gdzie każdy promuje – jest gotów polecić – daną firmę znajomym. Wartości dodatnie NPS uznawane są za wynik dobry a wartości powyżej 50 za doskonały.

Najważniejsze wytyczne w budowaniu pozytywnego CX
Cóż nam po badaniach, jeśli nie wyciągamy z nich wniosków? Przede wszystkim firmę oceniamy jak człowieka, czy jest wiarygodna, czy działa zgodnie z misją, i zadeklarowanymi wartościami czy dotrzymuje słowa. Zatem zawsze odpisuj na e-maile, oddzwaniaj na telefony. Spersonalizuj wiadomość do kandydatów zapraszanych przez Ciebie, ponieważ każdy chce być traktowany, jak osoba, nie jak automat. Metaanaliza Chapmana z 2005 roku wskazuje, że o atrakcyjności pracodawcy w dużej mierze decyduje „sympatyczność” rekrutera (korelacja na poziomie 0,42)!

Zaoszczędź jednocześnie czas wykorzystując automatyczne odpowiedzi w kluczowych momentach procesu rekrutacji, czyli przy otrzymaniu CV, odrzuceniu CV, zakończeniu procesu. Zatem, jeśli chcesz przyciągnąć atrakcyjnych kandydatów, pamiętaj o tym, że kontakt z Tobą jako rekruterem, jest dla kandydata informacją o firmie. Buduj doskonałe wrażenie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ trzydzieści osiem = 42