Relacja z expert summer meeting: HR w letniej odsłonie

W okresie wakacyjnym nie zapominajmy o spotkaniach w luźniej atmosferze, leżakach i orzeźwiających owocach. My o tym pamiętaliśmy i… zorganizowaliśmy letnie warsztaty HR Expert Summer Meeting!

We wtorek, 5 lipca w centrum szkoleniowym HIGH5 na wspólnych warsztatach spotkali się specjaliści z działów HR. Po integracyjnej kawie uczestnicy podzielili się na dwie ścieżki tematyczne. Maria Płuciennik, ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, poprowadziła spotkanie na temat efektywności biznesowej szkoleń – o projektach, które warto monitorować za pomocą wskaźników, o wynikach, które można zmierzyć. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w obszarze efektywności działań rozwojowych HR, w tym zarządzania talentami, programów menedżerskich i rozwiązań szkoleniowych z zastosowaniem najnowszych technologii. Jednak najczęściej padającym pytaniem było: „Jak przełożyć miękki rezultat, np. wzrost kompetencji menedżerskich, na twarde wyniki finansowe?” W miarę postępu prac nad zadaniem, dla każdego wskaźniki biznesowe stawały się coraz bardziej oczywiste, wręcz narzucające się w każdym opracowywanym przypadku. Zakończyliśmy spotkanie z gotowymi wyliczeniami i żelaznym argumentem dla kierownictwa w postaci wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji. Analityka w obszarze HR okazała się niezbędnym elementem zarządzania rozwojem. A przy tym wyzwaniem dającym wiele satysfakcji!

Natomiast piętro wyżej w trakcie HR Expert Summer Meeting rozgorzała dyskusja o tym, jak dobrze wypracować markę osobistą, i jak duży ma to wpływ na budowanie kariery. Naszymi ekspertami MK_12267_high5byli: Monika Zalewska i Marcin Markowski. Postanowili zająć się marką zawodową w zaadaptowanym przez trenerów modelu 4E Jacka Welcha. Śmiało można powiedzieć, że dla uczestników warsztatów ten model, choć zaskakujący w kontekście marki zawodowej został uznany za efektywny. Trenerzy przedstawili technikę zachowań statusowych, jako narzędzia świadomego budowania wizerunku i komunikacji w środowiskach zawodowych. Niewątpliwie warsztatowa forma spotkania pozwoliła uczestniczkom zapoznać się z technikami i narzędziami, które można wykorzystać w relacjach zawodowych i prywatnych. Dodatkowo w opinii trenerów uczestnicy spotkania mieli okazję do wyrażenia swojej opinii na temat marki a tym samym do zbudowania wspólnej, szerszej perMK_12101_high5spektywy ważności tego elementu dla każdego pracownika. Ciekawym doświadczeniem było określenie, jak świadome i nieświadome sygnały niewerbalne, oraz nasze zachowania budują nasz status w grupie i w relacji z pojedynczą osobą.

Gra szkoleniowa – „Webmaster”

Co robiliśmy po części merytorycznej spotkania? Obydwie grupy zostały zaproszone do wspólnej, aktywnej pracy. Uczestników postawiono przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin o różnej długości. Wskazówką był jedynie czarno–biały schemat i informacja, że jest tylko jedno możliweMK_12063_high5rozwiązanie, i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania. Było to doskonałe ćwiczenie rozwijające, zarówno umiejętności nadzorcze, przywódcze, jak i umiejętność planowania czasu i zasobów.

 

 

 

 

 

Polecane szkolenie: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

Polecane szkolenie: Zarządzanie szkoleniami HR

Polecane szkolenie: Efektywna komunikacja w biznesie

Polecane szkolenie: HR w liczbach. Twarde mierniki sukcesu projektów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 41 = czterdzieści dwa