Szkolenia trenerów – metoda portfolio

Gdybyśmy przeprowadzili sondę wśród trenerów biznesu, w jaki sposób się kształcili, praktycznie 100 % odpowiedziałaby, że ukończyli kursy trenerskie lub szkołę trenerów. Szkolenia trenerów: metody te najbardziej popularne i dostępne.

Powyższe metody sprawdzają się również wobec osób zaczynających swoją edukację trenerską, z praktycznie zerowym doświadczeniem w tej dziedzinie. Co jeśli mamy już dużą wiedzę praktyczną nabytą poprzez doświadczenie? Czy przechodzenie przez pełne szkolenie będzie przypominało ponowne odkrywanie koła ?

Z pomocą może przyjść nam brytyjska metoda kształcenia trenerów oparta na modelu kompetencyjnym. Polega ona na procesie pozornie odwrotnym do procesu szkolenia. Kandydat prowadzony przez doświadczonego/certyfikowanego doradcę otrzymuje listę około 150 specjalistycznych kompetencji trenerskich i jego rolą jest udowodnienie, w sposób materialny ich posiadania. Takim dowodem może być m.in. korespondencja mailowa w zakresie tożsamym w realizowanym standardzie. Standard mówi o tym, że kandydat stosuje różne metody szkoleniowe. Dowodem na to może być, zarówno fragment konspektu trenerskiego z zaznaczeniem stosowania różnych metod, jak i nagranie video fragmentu szkolenia. Nagranie video samo w sobie nie jest dowodem, wymaga ono szczegółowego komentarza pokazującego świadome korzystanie z technik i metod szkolenia.

Standardy/kompetencje dzielą się na wiedzowe i umiejętnościowe. Dowodem wiedzowym jest np. artykuł o badaniu potrzeb szkoleniowych, ale opatrzony komentarzem świadczącym, że został przeczytany i zrozumiany. Taka procedura może wydawać się szaleństwem jednak przejście takiego procesu rozwojowego pod okiem specjalisty wywołuje ogromną zmianę w sposobie patrzenia na szkolenie. Metoda jest bardzo praktyczna i ekonomiczna. Jej ograniczeniem jest posiadanie pewnego doświadczenia trenerskiego. Po skompletowaniu portfolio, co trwa 6-9 miesięcy,  jest ono oceniane przez certyfikowanego asesora, efektem czego jest przeprowadzenie rozmowy zwanej Viva, która kończy się nadaniem uprawnień trenerskich. Z mojej osobistej perspektywy, od 15 lat uczestniczę w procesie jako trener, a od niedawna jako doradca asesor, widzę jak skuteczna jest to metoda.

 

Akademia trenera – Train the Trainer – poziom I

Akademia trener: Train the Trainer – poziom II

Akademia trenera: Train the Trainer – poziom III

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 49 = pięćdziesiąt siedem