Szkoła Analityka HR

Szkoła Analityka HR to kompleksowe przygotowanie uczestników do stosowania nowoczesnych, zgodnych z trendami rynkowymi metod analizy w obszarze HR oraz przeprowadzania controllingu personalnego w celu ciągłej poprawy efektywności biznesowej organizacji.

Pierwszy w Polsce kompleksowy program dla analityków w obszarze HR, odpowiadający na rosnące potrzeby wielu organizacji w zakresie partnerstwa strategicznego i świadomości biznesowej pracowników działu zasobów ludzkich.

Dla kogo?

Osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w roli ANALITYKA HR), a przede wszystkim:
• Specjaliści HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze analityki w odpowiedzi na oczekiwania biznesu;
• Analitycy, którzy chcieliby poznać specyfikę funkcjonowania obszaru HR, aby poszerzyć zakres swoich możliwości;
• Osoby na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, dla których istotne jest monitorowanie procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w szybki i wyrażony we wskaźnikach biznesowych sposób;
• Trenerzy, doradcy organizacyjni, konsultanci, pragnący dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają partnerstwo w biznesie i profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.

Czego się nauczysz?
• Analizy jakości i skuteczności procesów HR w odniesieniu do strategii organizacji;
• Analizy kosztów i zysków we wszystkich obszarach HR: rekrutacja i selekcja, szkolenia oraz rozwój, zarządzanie talentami;
• Analizy struktury wynagrodzeń i rekomendacji odpowiednich działań w zakresie motywacji finansowej;
• Zdobycie wiedzy z zakresie najnowszych praktyk badania oraz budowania zaangażowania pracowników i zatrzymywania talentów;
• Badania efektywności działań HR w oparciu o benchmarki rynkowe oraz wewnętrzne wskaźniki biznesowe, w tym ROI;
• Optymalizacji procesów/procedur/projektów HR w organizacji;
• Wsparcia działu HR i menedżerów wyszukiwaniu potrzebnych informacji i ich interpretacji;

Zawartość merytoryczna kursu Szkoła Analityka HR
Program ma charakter ekspercki, stworzony został przez specjalistów w wybranych dziedzinach w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i standardy.

DZIEŃ 1.
Analityka w dziele HR – jak zacząć?
• Moda czy konieczność? – oczekiwania biznesu wobec HR.
• Jakie zbierać dane i gdzie szukać informacji do analiz?
• Zasady ustawiania punktów odniesienia do analizy i poszukiwanie precyzyjnych benchmarków
• Kluczowe wskaźniki i mierniki w obszarze HR – definicje, przykłady i ich interpretacja
o Wskaźniki efektywności polityki i obsługi kadrowej
o Mierniki controllingu personalnego dotyczące motywowania
o Wskaźniki zarządzania czasem pracy
o Wskaźniki prognozy popytu na zasoby ludzkie – analiza na podstawie produktywności oraz bilansu czasu pracy
o Mierniki controllingu personalnego dotyczące doboru pracowników

DZIEŃ 2.
Kluczowe wskaźniki i mierniki w obszarze HR – definicje, przykłady i ich interpretacja.
• Wskaźniki produktywności – który wybrać i skąd czerpać informacje (umiejętność analizy rachunku zysków i strat)
• Absencja chorobowa – kiedy wskaźnik może niepokoić i jak obniżyć jego poziom
• Fluktuacja/retencja pracowników – który z wielu sposobów pomiaru wybrać i jaki to ma wpływa na biznes
• Pomiar satysfakcji i zaangażowania – jego wpływ na pozostałe wskaźniki i znaczenie pomiarów w tym obszarze

DZIEŃ 3.
Struktura wynagrodzeń pracowników i motywacyjny system wynagradzania.
• Etatyzacja w firmie (analiza pracy i planowanie zatrudnienia, etatyzacja i budżety wynagrodzeń)
• System wynagradzania w firmie (najlepsze praktyki budowania systemów wynagradzania)
• System zarządzania wynikami pracy i budowa motywacyjnych systemów nagrodowych (ocena wyników, dekompozycja celów strategicznych na cele zespołowi pracowników, zarządzanie przez cele, KPI, systemy premiowania i wynagradzania za wynIMG_1468iki)
• Systemy bonusowe (motywujące systemy świadczeń pozapłacowych)
• Benchmarki wynagrodzeń (raporty płacowe i polityka wynagradzania względem rynku)

DZIEŃ 4.
Kompleksowe pomiary procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
• Kryteria doboru programów/procesów do analiz
• Jak mierzyć niemierzalne? – metody wyodrębnienia efektów biznesowych
• Analiza efektywności programów rozwojowych, w tym szkoleń, akademii, coachingu, mentoringu etc.
• Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), w tym wiodących (leading) i wynikowych (lagging) do oceny skuteczności wdrożonych systemów HR, np. procesu rekrutacji i selekcji, zarządzania talentami, BHP etc.
• Badanie efektywności działań HR w oparciu o benchmarki rynkowe oraz wewnętrzne wskaźniki biznesowe – samodzielne budowanie wskaźników

DZIEŃ 5.IMG_1518a
Spojrzenie na efektywność organizacji w ujęciu finansowym.
• Sposoby obliczania wskaźników ogólnych (HC ROI, HCVA, HCR, CFTE, PFTE, PPFTE)

• Analiza wskaźników ogólnych w odniesieniu do najważniejszych trendów na rynku.
• Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) w projektach HR:
o Identyfikowanie wszystkich kosztów w projektach/procesach HR – znaczenie szczegółowoIMG_1472ści analizy kosztów
o HR generuje zysk – przekładanie miękkich rezultatów na twarde wskaźniki, także finansowe

DZIEŃ 6.

Modelowanie Procesów w obszarze Human Resources.
• Wprowadzenie do modelowania procesów HR.
• Struktura procesów HR wg. Process Classification Framework (APQC).
• Analiza procesów.
• Optymalizacja procesów (case study).

Platforma edukacyjna on-line:
W ramach Akademii uczestnicy otrzymują dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej

Platforma edukacyjna:

• zawiera pigułki wiedzy, case study, nagrania wybranych fragmentów szkoleń,
• jest miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń i najlepszych praktyk,
• ułatwia komunikację trenera z Uczestnikami,
• jest miejscem, gdzie Uczestnicy mogę wykonywać zadania przed szkoleniowe, testy wiedzy, zadania wdrożeniowe,
• umożliwia śledzenie postępów realizacji zadań wdrożeniowych.

Szkoła Analityka HR – Warunki organizacyjne

TERMINY SPOTKAŃ:

    06-07 października 2016 r.

03-04 listopada 2016 r.

08-09 grudnia 2016 r.

CENA :

4900 zł (cena regularna)

3900 zł (dla uczestników cyklu spotkań Śniadanie z ekspertem HR)

MIEJSCE : Centrum Szkoleniowe HIGH5

Kontakt ws. oferty

Renata Jerzowska

renata.jerzowska@high5.pl

tel. 602 608 269

Edyta Kwiatkowska

edyta.kwiatkowska@high5.pl

tel. 22 824 50 25

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

osiemdziesiąt siedem − = 77