Szkoła HR Business Partnera

Szkoła HR Business Partnera dostarcza i unifikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie najbardziej aktualnych i oczekiwanych ze strony biznesu standardów funkcjonowania HRBP. Dostarcza kompletny pakiet narzędzi niezbędnych w codziennej pracy HRBP oraz systematyzuje wiedzę z szerokiego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w połączeniu z istotnymi aspektami zarządzania organizacją w celu najefektywniejszego realizowania jej strategii.

Dla kogo?
Osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług HR na rzecz biznesu), a przede wszystkim:
• Specjaliści oraz menedżerowie HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze partnerstwa biznesowego;
• Osoby na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, którzy osobiście nadzorują i uczestniczą w procesach HR;
• Trenerzy, doradcy organizacyjni, konsultanci, pragnący dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.

Czego się nauczysz?
• Profesjonalnego partnerstwa w biznesie, nie tylko w ramach procesów HR;
• Umiejętności monitorowania szybko zmieniających się trendów;
• Przekształcania strategii organizacji w realne i efektywne działania;
• Projektowania, monitorowania i ulepszania procesów HR;
• Budowania zaangażowania ze strony pracowników i menedżerów w projekty HR;
• Budowania łańcucha wartości, który generuje zyski;
• Usprawniania HRM na każdym poziomie zarządzania;
• Budowania kultury organizacji uczącej się (OUS);
• Wprowadzania standardów pracy opartych o najlepsze praktyki zapobiegania mobbingowi i wypaleniu zawodowemu;
• Doradzania w sprawie rozwiązań związanych z work-life-balance;
• Analizowania danych z biznesu pod kątem optymalizacji procesów HR;
• Tworzenia i pomiaru kluczowych wskaźników i mierników w obszarze HR i biznesu;
• Wyliczania zwrotu z inwestycji w projekty HR oraz monitorowania ich realizacji w ujęciu finansowym;
• Planowania i wdrażania projektów w zakresie zarządzania talentami, budowania przywództwa i rozwoju pracowników;
• Umiejętnością pozyskiwania informacji za pomocą zróżnicowanych narzędzi badawczych;
• Metod utrzymywania pracowników zaangażowanych, lojalnych i z dużym potencjałem;
• Optymalizacji procesów/procedur/projektów HR pod względem rezultatów biznesowych.

 

Szkoła HR Business Partnera

Zawartość merytoryczna
Program ma charakter ekspercki, stworzony został przez specjalistów w wybranych dziedzinach w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i standardy.

Program podstawowy 6 dni
DZIEŃ 1.

HRBP czuwa nad biznesem – tworzenie wartości dla biznesu przez HRBP
• Budowanie marki osobistej HRBP – ważne wytyczne i wskazówki dla profesjonalistów;
• „HRBP gra w otwarte karty” -gra strategiczna;
• Analiza KCS – przekuwanie misji, wizji, strategii firmy na realne działania HR;
• HR buduje łańcuch wartości – czyli generujemy zyski;
• Sprzedaż w HR? – język korzyści w sprzedaży projektów HR do organizacji;
• Menedżer zaangażowany – jak zbudować partnerstwo biznesowe?
• Czy można jeszcze lepiej? – autodiagnoza potencjału osobistego w zakresie pełnienia funkcji HRBP i wytyczenie osobistych celów szkoleniowych.

DZIEŃ 2.
Wojna o talenty – prawda czy mit?
• Stanąć na wysokości zadania – budowanie i wdrażanie skutecznych projektów w zakresie zarządzania talentami i rozwoju pracowników;
• Modele zarządzania talentami – doskonałe wytyczne dla zróżnicowanych organizacji;
• Najlepsze praktyki międzynarodowe i lokalne w obszarze zarządzania talentami;
• Jak działać precyzyjnie i skutecznie – główne obszary rozwoju kadry o wysokim potencjale;
• Narzędzia rozwojowe – co, komu i w jakiej formie?
• Mentoring i intermentoring – odpowiedź na zmiany pokoleń;
• Coaching – wyjątkowy sposób dla wybranych.
• Zadanie wdrożeniowe.
DZIEŃ 3.
Deficyt 2016 – budowanie silnego przywództwa jako numer 1 zapotrzebowania biznesu
• Menedżer = przywódca? Zasady budowania silnej kadry zarządzającej;
• Czy każdy potrafi rozwinąć skrzydła? Na jakich zasadach i kogo rekomendować do programów menedżerskich;
• Wspieranie menedżerów w rozwoju – najważniejsze teorie przywództwa, i ich praktyczny wymiar oraz idealne narzędzia dedykowane menedżerom;
• Nadchodząca katastrofa? Kształtowania kompetencji przywódczych wśród przedstawicieli pokolenia Y.

DZIEŃ 4.
Biznes jest „twardy” cz.1. Kluczowe wskaźniki i mierniki w obszarze HR – definicje, przykłady i ich interpretacja
• Wskaźniki wiodące i wynikowe – najszybsza metoda monitorowania rezultatów biznesowych;
• Jak sprawić, by wskaźnik produktywności był produktywny? – praktyczne podejście;
• Wskaźnik o wielu obliczach – rotacja/retencja pracowników;
• Absencja chorobowa – czy aby na pewno chorobowa? – przyczyny i najlepsze metody przeciwdziałania;
• Bez paniki! – krok po kroku, jak reagować na niepokojące zmiany we wskaźnikach.
• Zadanie wdrożeniowe.

DZIEŃ 5.
Kultura organizacyjna przez duże K – zarządzanie nieuchwytnym wymiarem?
• Czym jest Piąta Dyscyplina? – budowanie kultury organizacji uczącej się (OUS);
• Zapobieganie skrajnym konsekwencjom słabej kultury organizacyjnej – jak w praktyce rozpoznać i reagować na mobbing?
• Jak uszczęśliwić pracownika? – najlepsze praktyki w zakresie work-life-balance;
• Employer branding wciąż na topie – budowanie wizerunku pracodawcy za pomocą najnowszych rozwiązań.
DZIEŃ 6.
Zarządzanie zmianą w trudnych sytuacjach, np. restrukturyzacja, fuzja, nowe cele, strategia – zmiany na porządku dziennym jako podstawowa droga do sukcesu w biznesie
• Zmiany są nieuniknione – jak wykorzystać zmiany organizacyjne?
• Jak skutecznie rozmawiać o zmianach? Przygotowanie pakietu komunikacyjnego: pełny plan komunikacji, zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji. Dlaczego firmy obawiają się otwartości informacyjnej i pozwalają na powstanie efektu plotki?
• Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian – zarządzanie reakcjami na zmianę z perspektywy HR;
• Sposoby modyfikowania zachowań i postaw pracowników, aby zapewnić powodzenie, zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników;
• Laboratorium metod użytecznych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji -case study;
• Kierowanie konfliktem: plany działań, warunki brzegowe do pracy z konfliktem, komunikacja w konflikcie;
• Zadanie wdrożeniowe.

———————————————————————————————–
Moduł zaawansowany (4 dni)

DZIEŃ 1.
Kształtowanie i usprawnianie procesów HR – ujęcie analityczne i menedżerskie
• Organizacja jako hierarchia czy jako sieć zadań?
• Pojęcie, elementy i zakres każdego procesu biznesowego;
• Proces HR vs. zadanie w ramach procesu HR – poziomy szczegółowości procesów;
• Struktura procesów HR według Process Classification Framework (APQC);
• Rozpoznawanie procesów HR-owych w ramach struktury organizacyjnej;
• Walka ze złożonością pracy: wariantowość procesów HR-owych;
• Generyczna hierarchia procesów HR, czyli procesy i działania w ramach obszaru Zarządzanie Kapitałem Ludzkim;
• Analiza biznesowa wybranego procesu na przykładzie: zakres, przebieg, diagnoza i cele;
• Zadanie wdrożeniowe.

DZIEŃ 2.
Przed HRBP nie ma tajemnic – badania ilościowe i jakościowe w biznesie
• Kiedy wskaźniki szaleją – co i jak badać, aby pozyskać kluczowe informacje?
• Pracownik zaangażowany, czyli produktywny – proste narzędzia do przeprowadzenia kluczowych badań, ich interpretacji i wprowadzenia usprawnień;
• Koniec z pracą „na piechotę” – określanie potrzeb i celów szkoleniowych z zastosowaniem nowych rozwiązań elektronicznych i wskaźników biznesowych;
• Informacje na wagę złota – wywiady pogłębione indywidualne, zogniskowany wywiad grupowy, konstruowanie kwestionariuszy, ankiet, wywiadów elektronicznych i telefonicznych.

DZIEŃ 3.
Biznes jest „twardy” cz.2 – czy inwestowanie w ludzi się opłaca?
• Efektywność biznesowa, czyli przekładamy miękkie rezultaty na twarde wyniki;
• Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie w zgodzie z biznesem;
• Identyfikowanie i określanie poziomu zysku w ramach projektów „miękkich”;
• Wyliczanie ROI w różnego rodzaju projektach HR (szkolenia, zarządzanie talentami, rekrutacja etc.) – niezapomniane case study;
• Przygotowanie indywidualnie dobranych wskaźników i mierników – trening umiejętności zarządzania rezultatami biznesowymi.

DZIEŃ 4.
Prawo w pracy HRBP
• Obszary działań firmy i pracownika uregulowane prawnie;
• Uprawnienia i obowiązki pracownika;
• Typy umów o pracę, czas pracy, urlopy, zwolnienia, wynagrodzenia, dyscyplinowanie-tylko praktyczne aspekty;
• Mobbing, dyskryminacja – definicje zjawisk, prawne aspekty, realizowanie obowiązków nałożone na pracodawcę w Kodeksie Pracy, procedury antymobbingowe;
• Narzędzia mediacji. Współpraca z menedżerami, działem personalnym i prawnym.

Dzień 5.
HR Business Partner w praktyce – spotkanie z HRBP

• Spotkanie z doświadczonymi HRBP:
o Poznanie praktyk działania HR Business Partnera z 4 różnych organizacji;
o 100 pytań do …. HRBP;
o O błędach i sukcesach w pracy HRBP.
• Projekt dla HRBP – case study, analiza, wnioski.
• Prezentacja projektów uczestników z realizacji zadań wdrożeniowych;
• Podsumowanie całego projektu.

Szkoła HR Business Partnera

Platforma edukacyjna on-line:
W ramach Akademii uczestnicy otrzymują dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej.

Platforma edukacyjna:
• zawiera pigułki wiedzy, case study, nagrania wybranych fragmentów szkoleń;
• jest miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń i najlepszych praktyk;
• ułatwia komunikację trenera z uczestnikami;
• jest miejscem, gdzie uczestnicy mogą wykonywać zadania przed szkoleniowe, testy wiedzy, zadania wdrożeniowe;
• umożliwia śledzenie postępów realizacji zadań wdrożeniowych.

Szkoła HR Business Partnera

Warunki organizacyjne
Terminy spotkań:

13-14 października 2016 r.
17-18 listopada 2016 r.
15-16 grudnia 2016 r.
26-27 stycznia 2017 r.
10-11 marca 2017 r.
12 marca 2017 r.

Cena za kurs:
Poziom I

4900 zł (cena regularna)
3900 zł (dla uczestników cyklu spotkań Śniadanie z ekspertem HR)

Poziom II

3900 zł (cena regularna)
2900 zł (dla uczestników cyklu spotkań Śniadanie z ekspertem HR)

Miejsce: Centrum szkoleniowe HIGH5

Kontakt ws. oferty:

Renata Jerzowska

renata.jerzowska@high5.pl

tel. 602.608.269

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięćdziesiąt dziewięć − 49 =