Szkoła Rekrutera

SZKOŁA REKRUTERA to praktyczne i kompleksowe przygotowanie uczestników w zakresie zarządzania procesem rekrutacji – od budowania profilu kandydata, metod przyciągnięcia „trudnych” kandydatów, poprzez zastosowanie najefektywniejszych i nowoczesnych narzędzi selekcyjnych, aż po profesjonalnie przeprowadzoną rozmowę, z uwzględnieniem najlepszych standardów w biznesie.

Szkoła Rekrutera to  ujęcie szerokiego tematu rekrutacji i selekcji pracowników jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w organizacjach, spadek zaangażowania pracowników oraz deficyt talentów.

Dla kogo?

Osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do profesjonalnego przeprowadzania procesu rekrutacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych), a przede wszystkim:

 • Specjaliści HR oraz HRBP, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze rekrutacji i selekcji;
 • Osoby na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, którzy osobiście nadzorują i uczestniczą w procesach rekrutacyjnych;
 • Trenerzy, doradcy organizacyjni, konsultanci, pragnący dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.

Czego się nauczysz?

 • Profesjonalnego zarządzania procesem rekrutacji, w celu zwiększenia efektywności pozyskiwania najlepszych kandydatów, także na „trudne” stanowiska;
 • Budowania efektywnej procedury rekrutacyjnej według najlepszych standardów rynkowych z różnych branż;
 • Optymalizacji procesów/procedur/projektów rekrutacyjnych pod względem rezultatów biznesowych;
 • Przygotowania precyzyjnego profilu kandydata, który wynika z realnych potrzeb organizacji;
 • Metod pozyskiwania z rynku pracowników zaangażowanych, lojalnych, i z dużym potencjałem – jednym słowem talentów;
 • Konstruowania pełnego zestawu narzędzi, w tym arkuszy ocen, zadań AC, testów kompetencyjnych, raportów;
 • Projektowania i stosowania najtrafniejszych narzędzi selekcji, w tym Assessment Centre, testów kompetencyjnych, gier rekrutacyjnych etc.;
 • Przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w sposób zgodny z prawem i etyką biznesową;
 • Zadawania mocnych pytań, które w szybki i precyzyjny sposób pozwolą Ci zbadać kompetencje kandydata;
 • Przeprowadzania rekrutacji i selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, testów, Assessment Centre, w sposób profesjonalny i wspierający Employer Branding;
 • Pozyskiwania wartościowych kandydatów w „trudnych” procesach rekrutacyjnych, na stanowiska wymagające szczególnego doświadczenia, kompetencji lub uprawnień.

Szkoła Rekrutera

Zawartość merytoryczna

Program ma charakter ekspercki, stworzony został przez specjalistów w wybranych dziedzinach w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i standardy.

DZIEŃ 1.

Rekrutacja 2016 – w odpowiedzi na potrzeby biznesu:

 1. Rekruter „na czasie”, czy rekruter „poniewczasie”:
 • Employer Branding w rekrutacji – moda czy konieczność?
 • Marka osobista rekrutera – jak sprawić, by najlepsi zgłaszali się sami?
 • Ogłoszenia odchodzą do lamusa – czas na viral rekrutacyjny.
 1. Praca pracy nie równa – w poszukiwaniu ideału:
 • Analiza stanowiska pracy – najlepsze narzędzia analityczne dostosowane do możliwości organizacji;
 • Wychwytywanie kluczowych kompetencji – określenie zachowań niezbędnych do efektywnej pracy na danym stanowisku;
 • Nie taka prosta sztuka – przygotowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata.
 1. Przygotowania pełną parą – co zrobić, aby nie umknęło najważniejsze?
 • Macierz selekcyjna, czyli wybór rodzaju pytań i symulacji w oparciu o profil kompetencyjny;
 • Jak oceniać „nieuchwytne” – skale i arkusze ocen w odniesieniu do kompetencji;
 • Szybko, łatwo i przyjemnie – harmonogram i organizacja techniczna procesu rekrutacji;
 • Kandydat w cyferkach, czyli narzędzia komunikacji rekrutera z biznesem.

 

DZIEŃ 2.

Kulturowe, psychologiczne i prawne standardy procesu rekrutacji i selekcji

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 • GIODO – co, jak, kiedy i po co? Funkcja, istnienie i oczekiwania zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych;
 • Rola rekrutera a administratora w obliczu regulacji prawnych.

Zadawanie pytań zgodnych z prawem

 • Prawdy i mity – „co mi wolno, czego nie wolno?”– prawne wymogi i formalne regulacje dotyczące procesu rekrutacyjnego;
 • Dyskryminacja a Kodeks prawa pracy. Konsekwencje wynikające z niewłaściwego przebiegu procesu;
 • Jak przeprowadzić etyczną rozmowę kwalifikacyjną?

Odpowiedź odmowna

 • Czarna studnia milczenia” a wizerunek pracodawcy. Rola i funkcja informacji zwrotnej dla kandydata;
 • Pisemne i telefoniczne formy negatywnej informacji zwrotnej, przykłady, analizy;
 • E-rekrutacyjne podziękowania, jako forma budowania relacji z kandydatami na rynku pracowniczym.

Błędy w rekrutacji i selekcji

 • Jak uniknąć zatrudniania wyobrażenia? Dlaczego łatwo ulegamy złudzeniom percepcyjnym i wpływie społecznym?
 • Niedopasowanie oczekiwań i potrzeb pracodawcy względem pracownika efektem odbicia 2 stron. Jak unikać tego mechanizmu?

Adaptacja nowego pracownika

 • Dlaczego adaptacja jest ważna w firmie?
 • Pierwsze kroki, czyli kompleksowe wdrożenie efektem pobudzenia motywacji wewnętrznej;
 • „Akcja adaptacja”, czyli po co rozmawiać z nowymi pracownikami?

Rekrutacja globalna. Międzykulturowy aspekt rekrutacji.

 • Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie wartości kandydatów;
 • Wyzwania dla rekrutrów dla narastającej fali migracji różnych kręgów kulturowych i językowych;
 • Świadome i podświadome aspekty różnic kulturowych.

Zadanie wdrożeniowe.

 

DZIEŃ 3.

Najwyższej klasy narzędziownia – najlepsze techniki do oceny wiedzy, umiejętności, doświadczenia i motywacji kandydatów

 1. Biznes się niecierpliwi – jak odpowiadać na złożone potrzeby organizacji:
 • Oszczędzamy czas – teoria McClellanda jako wsparcie w diagnozowaniu kompetencji;
 • Oszczędzamy pieniądze – najlepsi kandydaci już u nas pracują;
 • Generujemy zysk – w poszukiwaniu „pereł” i „diamentów”.
 1. Skuteczny rekruter – jak wybrać optymalne narzędzia do oceny kandydatów:
 • Katalog możliwości – informacje o kompetencjach uzyskiwane dzięki poszczególnym metodom oceny;
 • Czy warto rozmawiać – rodzaje wywiadów selekcyjnych i ich efektywność;
 • Metody symulacyjne – przegląd najciekawszych podejść do oceny kandydata w działaniu.

 

DZIEŃ 4.

Trening umiejętności rekrutera – przeprowadzanie rozmowy i symulacji

 1. Przeprowadzanie wywiadu behawioralnego – trening umiejętności:
 • Pozwól kandydatowi zabłysnąć – struktura wywiadu behawioralnego w modelu STAR;
 • Mocne pytania: wprowadzające, zasadnicze i autorefleksyjne;
 • Wnioskowanie o kompetencjach na podstawie odpowiedzi kandydatów;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.

Budowanie właściwej atmosfery rozmowy;

 • „Podobieństwa przyciągają się” – poczucie bezpieczeństwa kluczem do sukcesu;
 • Właściwa komunikacja i nadawanie tonu rozmowy;
 • „Człowiek przede wszystkim” – minimalizacja izolacji i budowanie właściwej atmosfery.
 1. Assessment Centre – skalpel wśród metod selekcji:
 • Dbamy o trafność – standardy międzynarodowej metodologii na porządku dziennym;
 • Trening asesora – jak wprowadzać do ćwiczeń i analizować zachowania kandydatów?
 • Wszystko, co ważne – udzielanie profesjonalnego feedbacku dla kandydatów.

Zadanie wdrożeniowe.

 

DZIEŃ 5.

Testy w selekcji – przegląd i „podgląd” najlepszych narzędzi dostępnych na rynku

 • Testy wywodzące się z typologii zachowań wg C.G. Junga
  • DiSC i Extended DISC a trafniejsze decyzje rekrutacyjne
  • Insights Discovery – maksymalizacja korzyści płynących z zastosowania narzędzia
  • MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator  – uniwersalny kod opisujący typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony osób
  • Analiza Thomas PPA – w ciągu  zaledwie 8 minut uzyskaj informacje dotyczące stylu zachowania kandydata w sytuacji zawodowej
 • Psychologiczne testy inteligencji, osobowości i kwestionariusze preferencji zawodowych
  • Kryteria wyboru właściwego testu – co, jak i kiedy warto oraz wolno zastosować?
  • Przegląd testów inteligencji: test Matryc Ravena, APIS-Z, WAIS-R
  • Testy osobowości NEO-PI-R a NEO-FFI – różnica tylko w nazwie?
  • Testy temperamentu, radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej, czyli jak kandydat radzi sobie w sytuacjach trudnych?
  • Testy uzdolnień i preferencji zawodowych – zastosowanie tylko w doradztwie zawodowym?
 • PRISM – najnowsze osiągnięcia neurologii w służbie dla biznesu
  • Koniec ery „szufladkowania” – nowatorska metoda gromadzenia danych, pozwalająca na uwzględnienie niuansów w naszych preferencjach
  •  „-Jaki jesteś?” „-To zależy…” – rewolucyjne podejście w badaniu preferencji w odniesieniu do różnych sytuacji (praca, życie prywatne) i okoliczności (stres, komfort psychiczny)
  • Profil preferencji środowiska pracy i analiza rozwoju kariery PRISM  – jeszcze lepsze dopasowanie do organizacji?
  • Przegląd uzdolnień zawodowych, Raport Inteligencji Emocjonalnej i Raport „Wielkiej Piątki” cech osobowości – PRISM zaskakuje wszechstronnością
 • Praktyczne zaliczenie zajęć: za i przeciw poznanym testom – debata oxfordzka

 

Dzień 6.

Najwyższej klasy narzędziownia – wszystko, czego potrzebujesz, aby profesjonalnie rekrutować i być partnerem w biznesie!

 1. Biznes się niecierpliwi – jak odpowiadać na złożone potrzeby organizacji:
 • Oszczędzamy czas – teoria McClellanda jako wsparcie w diagnozowaniu kompetencji;
 • Oszczędzamy pieniądze – najlepsi kandydaci już u nas pracują;
 • Generujemy zysk – w poszukiwaniu „pereł” i „diamentów”.
 1. Praktyczne zaliczenie – przygotowanie kompleksowego projektu rekrutacyjnego

Podsumowanie

 • Prezentacja projektów uczestników z realizacji zadań wdrożeniowych;
 • Podsumowanie całego projektu.

Szkoła Rekrutera

Platforma edukacyjna on-line:

W ramach Akademii uczestnicy otrzymują dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej.

aa

Platforma edukacyjna:

 • zawiera pigułki wiedzy, case study, nagrania wybranych fragmentów szkoleń;
 • jest miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń i najlepszych praktyk;
 • ułatwia komunikację trenera z uczestnikami;
 • jest miejscem, gdzie uczestnicy mogę wykonywać zadania przed szkoleniowe, testy wiedzy, zadania wdrożeniowe;
 • umożliwia śledzenie postępów realizacji zadań wdrożeniowych.


 

 Szkoła Rekrutera

Warunki organizacyjne

Terminy spotkań:

18-19 października 2016 r.

22-23 listopada 2016 r.

13-14 grudnia 2016 r.

 

Cena za kurs:         

3900(cena regularna)

3500(cena dla uczestników spotkań Śniadanie z ekspertem HR)

 

Miejsce: Centrum szkoleniowe HIGH5

a_sale03a_sale01

Kontakt ws. oferty:

Renata Jerzowska

renata.jerzowska@high5.pl

tel. 602.608.269

Edyta Kwiatkowska

edyta.kwiatkowska@high5.pl

tel. 22 824 50 25

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 38 = czterdzieści jeden