Jak bezkonfliktowo rozstać się z pracownikiem?

Rozstajesz się z pracownikiem? O czym należy pamiętać, by nie zepsuć wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Jak przestrzegać procedury zwalniania pracownika?

Od tego w jakiej formie przebiegnie rozstanie z pracownikiem, zależy jego późniejsza opinia o byłym szefie. Badania przeprowadzone na zwalnianych pracownikach mówią, że aż 70% osób zwolnionych nie poleciłoby swojej byłej firmy jako wiarygodnego pracodawcy. Według badań psychologicznych na temat skali stresu zwolnienie z pracy to jedna z trzech najsilniejszy sytuacji stresowych, wyprzedza je jedynie śmierć bliskiej osoby, rozwód i pobyt w więzieniu. Dlatego tak ważne jest zadbanie, o to aby rozstanie z pracownikiem nie pozostało przykrym doświadczeniem dla żadnej ze stron.

Niestety, ale musimy się rozstać…

Do zwalniania należy się dobrze przygotować. Koniecznie. Jack Welsh w książce „Winnig” mówi o trzech głównych powodach, które są przyczyną zwalniania pracowników:

• Naruszenie zasad, które obowiązują w firmie, w tym wszelkie kradzieże i oszustwa
• Zwolnienie z powodu braku efektywności, permanentne nie realizowanie celów stawianych przed pracownikiem
• Zwolnienie z powodu spadku koniunktury gospodarczej.

Tylko w jednym ostatnim przypadku to pracownik nie ponosi winy za zwolnienie.

Pamiętaj o najważniejszym…
Zwalniając pracowników warto kierować się trzema zasadami, których złamanie może być bardzo kosztowne:
• Nie zaskakuj
• Nie zwlekaj
• Nie upokarzaj

Rozmowa komunikująca zwolnienie to jedno z najtrudniejszych i najbardziej stresujących zadań, o ile można wiedzieć wszystko na temat procedury zwalniania pracownika, o tyle czasami trudno zapanować nad emocjami, ponieważ jednocześnie kształtuje się opinia o firmie wśród odchodzących pracowników. Ba! Zwalniać trzeba umieć…

 

Kierownik: Panie Karolu wezwałem dziś Pana na spotkanie ponieważ podjąłem decyzje o rozwiązaniu z Panem umowy o pracę. Przyczyną rozwiązania umowy są cięcia budżetowe zmuszające nas do likwidacji Pana działu.

Pracownik: Szefie to jest tragedia i wielkie oszustwo przepracowałem w tej firmie tyle lat i teraz mnie o tak wyrzucacie ?

Kierownik: Podjąłem taką decyzję, ponieważ zobowiązano mnie do zmniejszenia ilości naszego personelu w związku z pogarszającą się sytuacja finansową firmy. Ani Pana staż, ani świetne kompetencje nie mają związku z Pana zwolnieniem.

Pracownik: Dlaczego to właśnie ja mam być zwolniony ? Są inni, którzy tu pracują od roku.

Kierownik: Rozumiem, że odbiera Pan te decyzję jako niesprawiedliwą, pracował Pan dla nas rzetelnie i to szanuję, ale nie zmienię swojej decyzji. Otrzyma Pan 6 miesięczną odprawę i będzie Pan mógł uczestniczyć w zajęciach outplacment, gdzie będzie Pan nie tylko szkolony, ale także zostanie udzielona Panu pomoc w znalezieniu nowej pracy. To wszystko co obecnie możemy dla Pana zrobić.

 

Powyższy przykład to sytuacja dwojga ludzi, którzy pracowali ze sobą wiele lata i ich wzajemne relacje zawodowe muszą się właśnie zakończyć. Zarówno zwalniany, jak i zwalniający doświadczają w tym momencie negatywnych uczuć. Rzecz w tym, by spróbować je zminimalizować. Procedury zwalniania nie można traktować jako pojedynczej sytuacji, ale jako cały proces.

Jaki błąd najczęściej popełniają menedżerowie? Przedłużają w czasie nieprzyjemny obowiązek przeprowadzenia z pracownikiem rozmowy.

Za stronę prawną procesu zwalniania pracownika zawsze powinna odpowiadać odpowiednio do tego przygotowana osoba tj. pracownik działu personalnego lub prawnego. Konsekwencją nie zachowania standardów prawnych, jest ewentualny proces pracownika przeciw firmie, który prowadzi do pogorszenia reputacji firmy, angażuje czas i środki na działanie nie przyczyniające się do jej rozwoju i ostatecznie może być źródłem straty finansowej jaką jest wyrok zasądzający odszkodowania, co gorsza przywrócenie pracownika do pracy, który wraca w poczuciu „nieśmiertelności” pracowniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− jeden = pięć